Powered by Smartsupp
Menu

Damian Wilpert - Wystąpienia publiczne, Prowadzenie imprez, konferansjer

 
 

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest: Dea Studio Agnieszka Wilpert – właściciel Agencji Reklamowej Dea Studio, zarejestrowaną w Żorach przy ul.Dworcowej 8 o numerze NIP 648-262-13-52 REGON 241096683.
Strona Internetowa Dea Studio Agnieszka Wilpert będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku formularzy kontaktowych).
Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia.
Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny). Z w/w podmiotami posiadamy umowy o powierzeniu danych osobowych.

2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Administrator Dea Studio Agnieszka Wilpert może przechowywać dane osobowe w swoich systemach CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami) oraz w programie do fakturowania. Dane mogą obejmować: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, jak również dane firmy. Ponadto Google Analytics może gromadzić dane, które są klasyfikowane jako dane osobowe. Dea Studio Agnieszka Wilpert regularnie dokonuje przeglądu danych osobowych w Systemach. Aktualizujemy i poprawiamy dane z własnej inicjatywy i usuwamy dane dotyczące osób, które poinformowały nas, że nie życzą już sobie otrzymywania naszych wiadomości e-mailowych. Dane dotyczące użytkowników nieaktywnych są usuwane zgodnie z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Dea Studio Agnieszka Wilpert, nawet jeśli dana osoba nie poinformowała nas, że życzy sobie usunięcia danych osobowych.


3. Zgoda na kontakt i przechowywanie danych osobowych

Dea Studio Agnieszka Wilpert gromadzi w/w dane osobowe za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego na Stronie Internetowej agencji oraz formularza kontaktowego, który znajduje się na Stronie internetowej.
Przetwarzanie danych osobowych może być wykonywane, gdy przetwarzanie jest zgodne z art. 6 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub "RODO") niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów Dea Studio lub strony trzeciej pod warunkiem, że interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych nie są nadrzędne i nie wymagają ochrony odpowiednich danych osobowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi Twoich próśb przekazywanych w szczególności Działowi Obsługi Klienta telefonicznie, e-mailowo oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy. 

4. Zabezpieczenia 

Zapewniamy Klientom pełne bezpieczeństwo podczas dokonywania zakupów w naszej stronie internetowej. Przesyłanie danych osobowych odbywa się pomiędzy naszym serwerem a komputerem Klienta z użyciem protokołu SSL. Administratorzy naszegej strony internetowej regularnie sprawdzają i ulepszają zabezpieczenia. Operacje wykonywane za pomocą systemu płatności elektronicznych serwisu Przelewy24.pl, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia zgodnie z ich polityką prywatności. Dane osobowe gromadzone przez Dea Studio Agnieszka Wilpert są dostępne wyłącznie dla ograniczonej liczby osób, które mają indywidualny dostęp do Systemów. Te osoby mają obowiązek zachowania poufności danych osobowych. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych Administrator Danych Osobowych Agnieszka Wilpert jest zobowiązana do zgłoszenia tego w ciągu 72 godzin do odpowiedniego Organu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przegląd danych osobowych

Dea Studio Agnieszka Wilpert udziela odpowiedzi na pytania osób dotyczące ich danych osobowych. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszyscy pracownicy Dea Studio Agnieszka Wilpert zostali zapoznani z Polityką Ochrony Danych i Prywatności Grupy oraz zobowiązali się do jej przestrzegania.

5. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu. W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Jeżeli Pan/ Pani chciałby złożyć skargę na sposób w jaki przetwarzamy Pastwa dane osobowe można to zrobić bezpośrednio przez kontakt z administratorem danych osobowych lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

6. Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Warunków Użytkowania lub naszej Polityki Prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami z wykorzystaniem poniższych danych z naszym administratorem:
Dea Studio Agnieszka Wilpert, ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, reklama@deastudio.pl